PS如何调整路径形状

2020年4月7日17:24:32评论1,047

今天给大家讲解的PS如何调整路径形状的案例,下面就来看看详细的讲解步骤:

1、如果发现路径中锚点的方向出现了偏差或者需要对路径形状进行调整,可以在工具箱中选择转换点工然后对锚点进具;PS如何调整路径形状

2、此时光标改变了形状,选中路径中需要调整形状的锚点,然后对锚点进行移动即可;PS如何调整路径形状

匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

确定